شرکت تولیدی و صنعتی ساوا گستر شمال (سهامی خاص)
تولید کننده انواع قطعات سیستم موتور

ساوا گستر شمال
این شرکت درسال 1387باسرمایه گذاری یک میلیارد وسیصد میلیون تومان به منظور تولید سیستم درایو جلوی موتور شامل انواع پولی ، هرزگرد وتسمه سفت کن بصورت تخصصی تاسیس شده است .
Cold Spinningدرفازاول این شرکت یک خط تولید پولی به روش اآلمان خریداری نموده ودر اواخر سال 1388 درمحل WF ازشرکت کارخانه نصب نموده است.

- برنامه ریزی تولید سالانه
تعداد روز کاری : 300 روز کاری
تعداد شیفت کاری در روز: 2 نوبت
ساعات کاری در هر شیفت: 8 ساعت
ساعات کاری مفید در سال: 4800 ساعت
- ظرفیت تولید
تولید سالیانه 800 هزارعدد پولی